Τι προσλήψεις έγιναν στο Δ.Αν. Μάνης

Τι προσλήψεις έγιναν στο Δ.Αν. Μάνης

Για 6 μήνες προσέλαβε ο Δ. Αν. Μάνης τους παρακάτω:

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1. Κορωναίος Δημήτριος

2. Κουτσουμπός Παναγιώτης

3. Κοντάκος Θωμάς

4. Κουτσουπιάς Χρήστος

5. Μαστρογιαννάκου Βασιλική

6. Κοιλάκος Κυριάκος

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1. Ταβουλάρης Λάζαρος

2. Καραμίντζας Αθανάσιος

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Καρυδόγιαννη Μαρία

2. Διακουμάκου Μαρία

3. Κουράκος Μιχαήλ

4. Κατσαφούρος Παναγιώτης

5. Κολοβού Κωνσταντίνα

6. Πατρικοβασιλάκου Αναστασία

7. Τσαφαράς Μιχαήλ

8. Βούλγαρης Νικόλαος

9. Αναστασάκος Λουκάς

10. Τσιροβασίλης Κωνσταντίνος

11. Σουκαράς Βασίλειος

12. Γκουβούση Φανή

13. Ρουμπέας Παναγιώτης

14. Κουνέλης Γεώργιος

15. Γαργαλάκος Πέτρος

16. Πλαγιαννάκος Γεώργιος

17. Στρατηγάκου Ανδρονίκη

Η σύμβαση εργασίας με τους ανωτέρω, λογίζεται ότι θα καταρτιστεί με την ανάληψη της υπηρεσίας τους στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, η οποία θα βεβαιωθεί από την υπηρεσία.

Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε εργασίες που απορρέουν από την ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνονται και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνει και η τοποθέτηση τους, με όλες τις συνέπειες που αποφέρουν και θα αμείβονται σύμφωνα με το ν.4024/2011 όπως ισχύει και την αρ.2/13917/022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/23-02-12 τ. Β΄) ΚΥΑ «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψή τους θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015 στους Κ.Α. 20.6041.0001, Κ.Α 20.6054.0001, Κ.Α. 20.6061, Κ.Α.20.6063 στους οποίους έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις.

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.