Συνεχίζεται κατάθεση προσφορών για τα σκουπίδια της Δυτικής Μάνης

 Συνεχίζεται κατάθεση προσφορών για τα σκουπίδια της Δυτικής Μάνης

 Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του έχει προκηρύξει   ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 248.000 ευρώ και έχει ξεκίνησε η κατάθεση των προσφορών από 29-3-17.

Στο μεταξύ, σε μια επεισοδιακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον προηγούμενο μήνα, κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε η παράταση κήρυξης του Δήμου Δυτικής Μάνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα άλλων 6 μηνών, για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος εξαιτίας των σκουπιδιών.

Διαγωνισμός

Αντικείμενο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης. Τα απορρίμματα, αφού συλλεχθούν από τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου Δυτικής Μάνης, θα παραλαμβάνονται από τον ανάδοχο από χώρο εντός των ορίων του Δήμου Δυτικής Μάνης και θα μεταφέρονται με αδειοδοτημένα για την εργασία αυτή οχήματα και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο χώρο διαχείρισης απορριμμάτων.

Το έργο αφορά στη μεταφορά και διαχείριση 2.500 τόνων απορριμμάτων σε διάστημα ενός έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/4/2017, ημέρα Πέμπτη, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 29η/03/2017 και λήξης παραλαβής των προσφορών η 20ή/04/2017 και ώρα 12:00.

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.