Στις 10/8/2015 τελειώνουν οι αιτήσεις για την εγγραφή των νηπίων στο δημοτικό παιδικό σταθμό Γυθείου.

Στις 10/8/2015 τελειώνουν οι αιτήσεις για την εγγραφή των νηπίων στο δημοτικό παιδικό σταθμό Γυθείου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Ν.Π. στο Δημαρχείο (κα Aργειτάκου, 2733360348) 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

• Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

• Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

• Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με προσδιορισμό του είδους σύμβασης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 όπου θα δηλώνουν το είδος της επιχείρησης με υπογραφή και σφραγίδα.(αφορά και τους 2 γονείς)

• Έγγραφο που να αποδεικνύει τη δ/νση μόνιμης κατοικίας (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ κ.τ.λ.)

• Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (παιδιών και γονέων). 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.