Πως διεξάγονταν οι εκλογές των τοπικών αρχόντων στη Μάνη

Πως διεξάγονταν οι εκλογές των τοπικών αρχόντων στη Μάνη
Πως διεξάγονταν οι εκλογές των τοπικών αρχόντων στη Μάνη
 
Η τοπική Διοίκηση της Μάνης είχε την ιδιαιτερότητά της και την διοικούσαν οι καπετάνιοι και ο μπέης της. Υπήρχε σημαντική διαφορά από την υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Πελοπόννησο που εκλέγονταν εκεί οι κοτζαμπάσηδες.
 
Από τη δεύτερη τουρκοκρατία, η οποία άρχισε το 1715, η Μάνη διαιρέθηκε σε τέσσαρες καπετανίες, που ήταν
α) το Σταυροπήγι δηλαδή ο μετέπειτα δήμος Αβίας,
β) ο Ζυγός που περιλάμβανε τους δήμους Καρδαμύλης και Λεύκτρου,
γ) η Μέσα Μάνη με τους δήμους Αρεοπόλεως και Μέσσης και
δ) η Κάτω Μάνη, δηλαδή η Ανατολική Μάνη που έφθανε τότε μέχρι το Σκουυτάρι.
Ως καπετάνιοι αναγνωρίστηκαν από την τουρκική διοίκηση στο Σταυροπήγι, ο καπετάν Γιαννάκης Κουτήφαρης, στο Ζυγό ο καπετάν Ξάνθος Γιατρός και στην Κάτω Μάνη ο Αντώνιος Καβαλιεράκης, ενώ για τη Μέσα Μάνη δεν αναφέρεται καπετάνιος.
 
Η Μάνη όφειλε να καταβάλει κάθε χρόνο στο τουρκικό ταμείο 4.000 γρόσια, δηλαδή από χίλια κάθε καπετανία.
 
Μετά τα Ορλώφικά η κατάσταση άλλαξε και από το 1777 ορίστηκε μπέης στη Μάνη, τον οποίο υποτίθεται ότι υποδείκνυαν οι Μανιάτες και τον διόριζε η Πύλη. Η Μάνη υπαγόταν έκτοτε στη Διοίκηση του στόλου, όπως τα νησιά και ο Μπέης της Μάνης κατέβαλε κάθε χρόνο 15.000 γρόσια για το σουλτανικό ταμείο και 2.500 για το ταμείο του στόλου.
 
Για τους μπέηδες της Μάνης συνήθως οι Τούρκοι δεν ρωτούσαν το λαό, αλλά ορίζονταν αρχικά οι γαλλόφιλοι. Από αυτό φαίνεται ότι οι ξένες δυνάμεις ενδιαφέρονταν για την ηγεμονία της Μάνης. Όταν όμως ο Μέγας Ναπολέων φάνηκε απειλητικός για την Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισαν να προτιμούνται οι αγγλόφιλοι. Διαδοχικά ορίστηκαν Μπέηδες ο Τζανέτμπεης Κουτούφαρης, ο Μιχάλμπεης Τρουπάκης, ο Τζανήμπεης Γρηγοράκης (γαλλόφιλοι), ο Παναγιώτης Κουμουνδουράκης, ο Αντώνμπεη Γρηγοράκης (αγγλόφιλοι), ο Κωνσταντήμπεης Ζερβάκος (ήταν υπόδειξη του Βελή – γιού του Αλή πασά των Ιωαννίνων – πασά της Τριπολιτσάς. Ακολούθησε ο Θεοδωρόμπεης Γρηγοράκης που φαίνεται ότι τον ζήτησαν οι Μανιάτες και υπάρχει η σχετική αίτηση και τελευταίος μπέης ήταν Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης εκλογή του αντιναυάρχου Σουκιούρμπεη, που ήταν θεός ή αδελφός του Πετρόμπεη και είχε εκτουρκισθεί.
 
Ο διορισμός του Θεοδώρμπεη Γρηγοράκη φαίνεται ότι έγινε κατόπιν αιτήσεως των Μανιατών. Την αλιτηση ή εκλογή του Θεοδωρόμπεη έχει δημοσιεύσει ο Σωκράτης Κουγέας, Πελοποννησιακά 5(1962)68:
 
"Ενδοξότατε Εμίναγα δουλικώς προσκυνούμεν.
 
Επειδή κατά την προσταγήν σας εσυνάχθημεν όλοι εδώ εις Μαραθωνήσι Δεσποτάδες της Μάνης και καπεταναίοι και πρόκριτοι, και ελθόντες έμπροσθεν της ενδοξότητός σας ανεγνώσθη το υψηλόν προσκυνητόν μπουγιουρντί (προσταγή) του υψηλοτάτου και πολυχρονίου Βαληγιανούμ (Θεοφυλάκτου) Καπουδάν πασά αυθεντός μας και γράμμα της εκκλησίας μας του Πατριάρχου, τα οποία ακούσαντες όλοι καθαρώς εκαταλάβαμεν την έννοιαν της υψηλής προσταγής του πολυχρονίου αυθεντός μας, και συμβουλήν και αφορισμόν του Πατριάρχου μας.
 
Όθεν αναχωρόντας από την ενδοξότητά της εσυνάχθημεν όλοι κοινώς εις εν μέρος, συσκεφθέντες διά να εύρωμεν τον τρόπον της εκτελέσεως των υψηλών προσταγών του πολυχρονίου αυθεντός μας και Πατριάρχου μας. Όθεν λοιπόν λογοτριβήσαντες πολλά τούτο και εκείνο, ποίον να εύρωμεν άξιον, τίμιον και ικανόν διά να εκλέξωμεν Μπέην μας και ζαπίτην (φύλακα της τάξεως) του τόπου, και να είναι δυνατός, φρόνιμος και νουνεχής εις το να ημπορή να εκτελέσει τα προσταττόμενα παρά το ύψος του πολυχρονίου αυθεντός μας και να δώσει το νιζάμι (τάξιν) των κλεπτών και κουρσάρων, και ημείς όλοι συμβοηθοί αυτώ. Προτιμήθη λοιπόν και προεκλέχθη των άλλων ως άξιος και ικανός ο κυρ Θεόδωρος Γληγοράκης, ανεψιός του Τζανέτμπεη και γαμβρός του Αντώνμπεη.
 
Όθεν και παρακαλούμεν την ενδοξότητά της όλοι, επίσκοποι και καπεταναίοι και λοιποί πρόκριτοι οπού αυτόν και η ενδοξότης της να διορίσει και να αφήσει αρχηγόν μας έως ότου να έλθη η τελεία ψήφος του πολυχρονίου και υψηλοτάτου αυθεντός μας Καπουδάν πασά, καθώς και το κοινόν ημών άρτζι (αναφορά) προς τον πολυχρόνιον αυθέντην μας ζητεί, επειδή και όλος ο ραγιάς της Μάνης εις αυτόν είναι ευχαριστημένος, και ταύτα μεν δουλικώς, μένομεν δε ευπειθείς και υπήκοοι εις τας προσταγάς." 
1812, Μαΐου 7
 
• Ο Καρυουπόλεως Βενέδικτος (σφραγίς).
• Ο Πλάτσης Ιερεμίας (σφραγίς).
• Ο Ανδρούβιστας Θεόκλητος (σφραγίς).
• Ο Μηλέας Ιωσήφ (σφραγίς).
• Ο Ζαρνάτας Παρθένιος.
 
 
-Τζανέτμπεης Καπετανάκης-Γρηγοράκης (μεγάλη τουρκική σφραγίς).
 
-Αντώνμπεης Γρηγοράκης (σφραγίς τουρκική).
 
-Καπετάν Χριστόδουλος Χρηστέας (μεγάλη ωοειδής σφραγίς φέρουσα επί της κορυφής τα γράμμα ΧΡ+ΔΛ = Χριστόδουλος, χωριζόμενα από σταυρόν, περί την βάσιν του οποίου ορθούνται δύο αντιμέτωποι λέοντες και κάτω τα γράμματα ΖΓΥΖΓ = Ζυγού 1811).
 
-Καπετάν Γιωργάκης Καπετανάκης (σφραγίς ωοειδής φέρουσα πλην τουρκικών και τα ελληνικά γράμματα ΚΝ.ΓΡΚ = καπετάν Γιωργάκης 1798)
 
-Κυριακούλης Καπετανάκης Μαυρομιχάλης
 
-Θεοδωράκης Καλκαντής Καστανάκος
 
-Γιώργης του καπετάν Κωσταντή Τουράκη.
 
-Πιέρος (;) του καπετά Μιχάλη2.
 
-Καπετάν Πανάγος Στρατάκης – Κυβέλος.
 
-Διονύσιος του Καπετάν Παναγιώτη Μούρτζινου.
 
-Δημητράκης Γληγοράκης Καβαλιέρης ανιψιός τ’ Αντώνμπεη.
 
-Γιωργάκης Μπεϋζαντές του Τζανέτμπεη Γρηγοράκη.
 
-Τσιγκούριος-Γρηγόριος Γληγοράκης ανιψιός του Αντώνμπεη.
 
-Παναγιώτης Βενετζιανάκις
 
Ο Μπέης και οι καπετάνιοι της Μάνης
 
Όπως αναφέρθηκε πριν από την έναρξη της επανάστασης του 1821 μπέης της Μάνης από το 1816 ήταν ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης από την Αρεόπολη (Τσίμονα) και είχε έδρα, όπως όλοι οι Μπέηδες της Μάνης, τις Κιτριές.
 
Πρώτος Καπετάνιος ή Μπας Καπετάνιος ήταν ο Δημήτριος Τσιγκοτράκος-Γρηγοράκης, ανιψιός του Αντώνμπεη Γρηγοράκη και πρώτος εξάδελφος του Πετρόμπεη. Είχε έδρα τον Αγερανό της Ανατολικής Μάνης.
 
Ισχυρότερος καπετάνιος και αντίπαλος του Πετρόμπεη ήταν ο Παναγιώτης Μούρτζινος-Τρουκάκης-Παλαιολόγος της Καρδαμύλης. Πριν όμως από την επανάσταση είχαν υπογράψει συμφωνία και είχαν πάψει οι μεταξύ τους αντιπαλότητες.
 
Στην επαρχία Σταυροπηγίου (μετέπειτα δήμος Αβίας) ήταν δύο καπετάνιοι, ο Καπετάν Γιωργάκης Καπετανάκης-Χριστοδουλάκης στην Τρικότσοβα (Χαραυγή) και ο Αθανασούλης Κουμουνδουράκης στη Ζαρνάτα. Στο Ζυγό της Μάνης (μετέπειτα δήμος Λεύκτρου) καπετάνιος ήταν ο Νικολάκης Χρηστέας. Στην Καστάνια καπετάνιος ήταν ο Γεώργιος Δουράκης, στη Μηλιά ο Παναγος Κυβέλος και στην Καστάνιστα ο Θωμάς Βενετσανάκης. Ακόμη στην Ανατολική Μάνη καπετάνιος ήταν και ο Γεωργάκης Αντωνάκος-Γρηγοράκης που είχε έδρα το Γύθειο.
 
ΠΗΓΗ: Τα τετράδια της Ιστορίας της Μάνης
 
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.