Οι σφραγίδες των καπεταναίων της Μάνης

Οι σφραγίδες των καπεταναίων της Μάνης

Διασώζονται οί σφραγίδες των περισσότερων καπετάνιων και των μπέηδων σέ διάφορα έγγραφα.

Οί μπέηδες καί οί πρώην μπέηδες διέθεταν τουρκικές ..μεγάλες καί μικρές ωοειδείς σφραγίδες. 

Η σφραγίδα τοϋ καπετάν Χριστόδουλου Χρηστέα ήταν μεγάλη ωοειδής. Στην κορυφή είχε τά γράμματα ΧΡ+ΔΛ (Χριστόδουλος) πού χωρίζονταν μέ ένα σταυρό. Στό μέσο ορθώνονταν δυό άντιμέτωποι λέοντες (βενετική επίδραση). 

Κάτω είχε τά γράμματα ΖΓΥΖΓ(Ζυγού) 1811- 

‘Ο καπετάν Χρηστέας διέθετε και άλλη σφραγίδα μέ μικρές διαφορές. Ή σφραγίδα του καπετάν Γιωργάκη (Καπετανάκη;) ήταν ωοειδής καί είχε εκτός από τά τουρκικά καί ελληνικά γράμματα ΚΝ ΓΡΚ(καπετάν Γεωργάκης) 1798. Ή σφραγίδα του Μπάς Καπετάνιου Πέτρου Μαυρομιχάλη ήταν μικρή ωοειδής μέ σταυρό στή μέση πού στηριζόταν σέ σφαίρα. Στό αριστερό μέρος ύπήρχαν τά γράμματα ΚΠ στό δεξιό ΠΤΡ- Κάτω είχε τό γράμμα Μ καί χρονολογία 1812. 

‘Η σφραγίδα του Γεωργάκη Καπετανάκη ήταν σφαιροειδής μέ σταυρό ψηλά. Στή δεύτερη γραμμή τά γράμματα ΓΙΟΡΓΑΚΙC , στήν τρίτη ΚΑΠΕΤΑΝΑΚIC , στήν τέταρτη ό άριθμός 1807. 

Χωρίζονταν μέ οριζόντιες γραμμές. ‘Η σφραγίδα του Παναγιώτη Τρουπάκη ήταν πολυγωνική μέ κύκλο καί γράμμ ατα σέ τρεις οριζόντιες γραμμές ΚΠΤ(καπετάν) ΠΝΓΤ ΤΡΠ. “Ο πληρεξούσιος του μπέη στήν Κων/πολη καπετάν Γεωργάκης Θω άκης είχε τουρκική σφραγίδα έ τήν επιγραφή κυκλοτερώς ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΟΡΓΑΚΗC ΘΟΜΑΚΗC 18+13. Τό όνομά του ήταν γραμμένο καί μέ τουρκικά γράμματα στή σφραγίδα. Οι υπόλοιποι καπετάνιοι υπογράφουν χωρίς σφραγίδα. Βλ. Σ. Β. Κουγέα, Ιστορικοί πηγαί διά τήν ‘Ηγεμονίαν τής Μάνης 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΚΗ 

ΤΑ ΓΕΝΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 1979 

 

 

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.