Οι ποικιλίες της ελιάς και η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα.

Κουτσουρελιά
 
Παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα 
Γράφει η Κοντοπριά Παναγιώτα
 
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες ελαιοποιήσιμων ελιών στην Ελλάδα είναι δέκα και είναι η Κορωνέικη, η Λιανολιά Κέρκυρας, η Λαδολιά, η Τσουνάτη (μαστοειδής), το Αγουρομάνακο, η Μεγαρείτικη, η Βαλανολιά, η Αδραμυπίνη, η Ματολιά και η Καθρέϊκη. 
Τα ελαιόλαδα που παράγονται από τον ελαιοκαρπό των παραπάνω ποικιλιών διαφέρουν μεταξύ τους σε ό,ΤΙ αφορά τη ρευστότητα που σχετίζεται έμμεσα με το ιξώδες, βρίσκεται και σε κατευθείαν σχέση με την ακορεστότητα των τριγλυκεριδίων Η ακορεστότητα και πολύ περισσότερο το ειδικό άρωμα και η γεύση συνδέονται άμεσα με την ποικιλία, τη λίπανση, το υψόμετρο, κ.τ.λ. 
 
Η ποικιλία Κορωνέικη, η επικρατέστερη μεταξύ των ελαιοποιήσιμων της Ελλάδος δίνει τα περισσότερο ρευστά, εύγευστα και αρωματικά λάδια Ακολουθεί η Λιανολιά Κέρκυρας με λάδια από υγιή ελαιόκαρπο και στη συνέχεια οι ποικιλίες Αδραμυττίνη και Βαλανολιά. 
Τα προηγούμενα χρόνια, τα ελαιόλαδα που παράγονταν στην Ελλάδα ήταν κατά μεγάλο ποσοστό μέτριας ή κακής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια, η ποιότητα του ελαιολάδου έχει βελτιωθεί σημαντικά, κυρίως από τότε που απλώθηκαν κάτω από τα ελαιόδεντρα στους ελαιώνες πλαστικά ελαιόπανα πάνω στα οποία πέφτει αυτόματα ο καρπός, από όπου αποκομίζεται κάθε μια ή δυο εβδομάδες και μεταφέρεται στο ελαιουργείο 
 
Τα ποιοτικώς καλύτερα ελαιόλαδα είναι τα λάδια της Μάνης της Μεσσηνίας και της Λακωνίας γενικότερα,, της Αργολίδας, κ.τ.λ. Προέρχονται συνήθως από τον ελαιόκαρπο της ποικιλίας ·Κορωνέικη· αναμεμειγμένο σε διάφορα ποσοστά με ελαιοκαρπό άλλων ποικιλιών. Ακολουθούν σε ποιότητα τα λάδια της ποικιλίας ·Λιανολιά·· των περιοχών της Κέρκυρας και των νησιών του Ιονίου και στη συνέχεια τα λάδια Μυτιλήνης των ποικιλιών ·Βαλανολιά και Αδραµυπίνη. 
 
Παχύρρευστο είναι το λάδι της Κουτσουρελιάς, που φύεται στην Αχαϊα, της Αγουροµανακολιάς που καλλιεργείται στη Β. Δυτική Πελοπόννησο και άλλων ποικιλιών, όπως της Μεγαρείτικης, κ.τ.λ 
Περισσότερο παχύρρευστα είναι τα λάδια από ελαιόκαρπο των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς (Κονσερβολιά, Νυχάτη Καλαµών, ελιά Χαλκιδικής, κ.τ-λ) Κάποιοι καταναλωτές προτιµούν τα λεπτόρρευστα ελαιόλαδα µε άρωµα και γεύση, ενώ άλλοι τα παχύρρευστα που έχουν λιπώδη υφή και υστερούν σε λεπτά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
 
Ποικιλίες της ελιάς 
 
 
Κορωνέικη
 
Στη χώρα µας, υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στις 38 ποικιλίες ελαιών. Η ονοµασία και η διάκρισή τους βασίζεται στα µορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως η εµφάνιση του δέντρου, τα φύλλα, ο καρπός, ο πυρήνας, η σχέση της σάρκας ως προς τον πυρήνα και άλλα γνωρίσµατα, που συνθέτουν τον καρπό και βοηθούν να ξεχωρίσουµε τις διάφορες ποικιλίες. "Ετσl, οι ποικιλίες χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες, στις οποίες κατατάσσονται όλες οι ελlές. Οι κατηγορίες αυτές είναι 
α) Οι µικρόκαρπες (βάρος 1,2-2,6 g) β) Οι µεσόκαρπες (βάρος 2,7-4,2 g) γ} Οι αδρόκαρπες (βάρος 4,6-10,5 g) 
α) Οι µικρόκαρπες είναι οι ελιές που προορίζονται για την παραγωγή λαδιού, στην κατηγορία αυτή υπάγονται η αγριελιά, η κορωνέικη, η Κουτσουρελιά, η Λιανολιά της Κέρκυρας, η µαστοειδής. 
β) Οι µεσόκαρπες Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι φαγώσιµες ελιές, οι οποίες είναι: η Αγουροµανακολιά, η βανανολιά, η Αδραµυπίνη, η θρουµπολιά, η Μεγαρείτικη. 
γ) Οι αδρόκαρπες Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής ελιές, οι οποίες χρησιµοποιούνται µόνο για φαγητό: η Κονσερβολιά, η Βασιλικάδα, η καρυδολιά, η Καλαµών, η αµυγδαλολιά και η Γαϊδουρελιά (Αλεξάκης, 1998) 
 
 
Μαυρολιά Μεσσηνίας
 
Ειδικότερα, πρέπει να αναφερθούµε στις εξής ελαιοποιήσιµες κατηγορίες ελιών του Νοµού Μεσσηνίας. 
1. Κορωνέικη: 
Είναι κυρίως καλλιεργούµενη ποικιλία και αποτελεί το 92,5 % των ελαιοποιήσιµων ποικιλιών. Η «Κορωνέϊκη·· οφείλει το όνοµά της στη µικρή κωµόπολη Κορώνη, στο Νότιο άκρο του Νοµού. 
Είναι µια από τις καλύτερες ελαιοποιήσιµες ποικιλίες, πολύ παραγωγική, ανθεκτική στις ξηρασίες. Είναι ευαίσθητη στις χαµηλές θερµοκρασίες. Καρποφορεί βασικά κάθε 20 χρόνο λόγω παρενιαυτοφορίας. Παράγει άριστης ποιότητας ελαιόλαδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ευχάριστο άρωµα και λεπτή γεύση. 
2. Μαυρολιά: 
Αποτελεί το 6,5 % των ελαιοποιήσιµων ποικιλιών, είναι ζωηρή, παραγωγική, καρποφορεί κάθε χρόνο και παράγει καλό ελαιόλαδο. Ωριµάζει πολύ πρώιµα και παρατηρείται αµέσως µεγάλη πτώση του καρπού. 
3. Το υπόλοιπο 1% των ελαιοποιήσιµων ποικιλιών καλύπτουν οι ποικιλίες Μαστοειδής (Μαστολιά), Τσουνάτη, κ.λ.π. 
 
 
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.