Οι Αντιδήμαρχοι της Δυτικής Μάνης και οι αρμοδιότητές τους

Οι Αντιδήμαρχοι της Δυτικής Μάνης και οι αρμοδιότητές τους

• Δ. Κουλουμπέρης • Γ. Πουλάκος • Γ. Γιατράκος • Γ. Κομπότης

Την τροποποίηση της απόφασης με αρ. 220/2014 που αφορά Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θητεία από 1/7/2016 έως 28/2/2017, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του:

1.1 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Κουλουμπέρη, στον οποίο δεν παρέχεται Αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Των οικονομικών θεμάτων

- Της Δημοτικής περιουσίας

- Των προμηθειών

- Της έκδοσης πάσης φύσεως αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

1.2 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Πουλάκο, στον οποίο παρέχεται Αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)

- Της προβολής και του τουρισμού

- Της διαφήμισης (επιβολής προστίμων, τοποθέτηση πλαισίων κλπ)

- Της διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των προγραμμάτων χρηματοδότησης

1.3 Η απόφαση 220/2014 δεν τροποποιείται, όσον αφορά στον Ορισμό ως Αντιδημάρχου του Δημοτικού Σύμβουλου της πλειοψηφίας κου Γεωργίου Γιατράκου, και ισχύει ως προς το μέρος αυτό, ως ακολούθως:

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο ης πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Γιατράκο, στον οποίο παρέχεται Αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Της ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού

1.4 Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Κομπότη του Γρηγορίου, στον οποίο δεν παρέχεται Αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

- Υλοποίηση Τεχνικού Προγράμματος

τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες, στη Δημοτική Ενότητα Αβίας:

-της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αβίας

•Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γεωργίου Γιατράκου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος Κουλουμπέρης.

•Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δημητρίου Κουλουμπέρη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Γιατράκος.

•Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γεωργίου Πουλάκου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Κομπότης.

•Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Γεωργίου Κομπότη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Πουλάκος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κουλουμπέρης

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.