Διακήρυξη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη προς τον Αμερικανικό Λαό

Διακήρυξη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη προς τον Αμερικανικό Λαό

Μετά τη μάχη του Βαλτετσίου ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης απηύθυνε την εμπνευσμένη προκήρυξη προς τον Αμερικανικό Λαό (τέλη Μαΐου 1821) τα κυριώτερα σημεία της οποίας είναι τα παρακάτω:

«Αποφασίζοντες να ζήσωμεν ή να αποθάνωμεν δια την Ελευθερίαν συρόμεθα προς εσάς από δικαίαν συμπάθειαν, διότι εις τον τόπον σας εδιάλεξε να. κατοική η Ελευθερία, από μόνους εσάς λατρευομένη, καθώς ελατρεύετο από τους πατέρες μας... Κατά το παράδειγμα σας κατέλυσε η Ευρώπη την σκληράν εκείνην και απάνθρωπον σωματεμπορίαν και από σας ακόμη διδάσκεται δικαιοσύνην… Η δόξα αυτή, ώ Αμερικανοί, εις μόνους εσάς ανήκει και. σας ανυψώνει υπεράνω όλων των φημισθέντων δια της ευνομίας και ελευθερίας Εθνών...Ημέτερον είναι, ώ άνδρες, να καθαρίσωμεν την Ελλάδα από τους μολύνοντας αυτήν εκ τετρακοσίων ετών βαρβάρους. Άξιον υμών αναντιρρήτως είναι να πληρώσετε των πεπολιτισμένων Λαών το χρέος, να διώξετε την αμάθειαν και την τυραννίαν από την Πατρίδα των τεχνών και της Ελευθερίας... Όχι, ο Λαός του Γουλιέλμου Πέννου (ο Πένν ήταν Ιδρυτής της Πενσυλβανίας και συντάκτης του φιλελευθέρου συντάγματος αυτής) του Βασίγχθωνος (παραφθορά του Ουασιγκτώνος) και του Φραγκλίνου δεν θέλει αρνηθή βοήθειαν εις τους απογόνους του Φωκίωνος, του Θρασυβούλου, του Αράτου, του Φιλοποίμενος...».

Πηγή:mani.org.gr

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.