Αντιπλημμυρικά έργα στις τοπικές κοινότητες Καρυοβουνίου - Μηλιάς - Καστανέας - Κέντρου του ∆ήμου ∆υτικής Μάνης

Αντιπλημμυρικά έργα στις τοπικές κοινότητες Καρυοβουνίου - Μηλιάς - Καστανέας - Κέντρου του ∆ήμου ∆υτικής Μάνης

Το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στις τοπικές κοινότητες Καρυοβουνίου - Μηλιάς - Καστανέας - Κέντρου του ∆ήμου ∆υτικής Μάνης» είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και εκτελείται από την εταιρεία «ΚΑΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ», με έκπτωση 45%.

Αντικείμενο του έργου είναι:

• Καρυοβούνι: ∆ιαμόρφωση λεκάνης εισόδου όμβριων υδάτων στο χείμαρρο Καρυοβουνίου και διευθέτηση της ροής των υδάτων σε όλο το μήκος του με κατασκευή αναβαθμών για έλεγχο της ταχύτητάς τους. Επίσης θα γίνει διαχωρισμός της ροής υδάτων στη συμβολή με το δεύτερο χείμαρρο για την αποφυγή δημιουργίας φαινομένων υπερχείλισης.

• Καστανέα: ∆ιαπλάτυνση οδού που παρουσιάζει κατάπτωση κατάντη με εκσκαφές του πρανούς (εκβραχισμός) και ενίσχυση του καταστρώματος με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

• Μηλιά: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης με επέκταση της ίδια διατομής τοίχου στην είσοδο του οικισμού. Μέχρι τώρα έχει γίνει εκσκαφή των θεμελίων τοίχου αντιστήριξης στη Μηλιά.

Ο λόγος που ζητήθηκε και εγκρίθηκε η παράταση μέχρι τέλος Ιουλίου είναι για να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες της ειδικής πρόσκλησης που είχε κάνει στην εταιρεία η αρμόδια υπηρεσία τεχνικών έργων για την εκτέλεση και του υπολοίπου έργου, το οποίο απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες και ανομβρία για εργασία στην κοίτη του χειμάρρου.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.