Ένα Ίδρυμα για την υποστήριξη της υγείας της εγκύου και νέας μητέρας

Ένα Ίδρυμα για την υποστήριξη της υγείας της εγκύου και νέας μητέρας

Τι είναι η Φαιναρέτη

Η Φαιναρέτη ήταν η μητέρα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Σωκράτη και το επάγγελμα της ήταν μαία. Η επαγγελματική της ιδιότητα  αποτέλεσε την έμπνευση για την εμβάπτιση της διαλεκτικής φιλοσοφικής μεθόδου του Σωκράτη σε «μαιευτική», γιατί όπως η μαία φέρνει στο κόσμο το νεογνό έτσι και ο φιλόσοφος μέσα από το διάλογο δύναται να εκμαιεύει από τον συνομιλητή του την αλήθεια. 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την έρευνα και την παρέμβαση για την προαγωγή της υγείας της γυναίκας και της οικογένειας στην Ελλάδα. Η «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ»  οργανώνει δράσεις και αναλαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες με άμεση αναφορά στη γυναίκα και την οικογένεια και βασικό άξονα την αντίληψη ότι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πρόνοιας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν συνιστά πολυτέλεια αλλά ανάγκη και δικαίωμα κάθε πολίτη.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι μας είναι:

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων κάθε μορφής για την προώθηση της φροντίδας της εγκύου, της επιτόκου, της λεχωίδας, του νεογνού και της γυναικολογικής ασθενούς.

Η έρευνα πάνω σε θέματα, οικογενειακού προγραμματισμού, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προγεννητικού ελέγχου, υγειονομικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αγωγής υγείας, πρόληψης νοσημάτων, παροχής νοσοκομειακής ή άλλου είδους φροντίδας, ψυχικής υγείας, κακοποίησης γυναικών και παιδιών, κοινωνικής απομόνωσης και διατροφής.

Η σύλληψη, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η ενίσχυση, η ανάπτυξη ή/και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της ισότητας ανδρών και γυναικών και της εκπαίδευσης και κατάρτισης για θέματα που αφορούν, κυρίως, την γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια αλλά και άλλους θεσμούς.

Η ανάληψη τοπικών και διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως ενδεικτικά Μ.Κ.Ο., ΟΤΑ, πανεπιστημιακά δίκτυα και φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την από κοινού διεξαγωγή εκστρατειών πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εγρήγορσης της κοινής γνώμης.

Το όραμα της ΑμΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» είναι να συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα από τη διαμόρφωση ενός προτύπου υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας για τη γυναίκα και την οικογένεια, το οποίο θα βασίζεται στην πρόληψη, θα ενσωματώνει την καινοτομία και θα υπηρετεί το πρόταγμα της διεπιστημονικής αντιμετώπισης των ζητημάτων. Οι αποκλειστικά κοινωφελείς σκοποί της εταιρείας εξυπηρετούν το παραπάνω όραμα και θέτουν τις βάσεις για την αδιάκριτη συμμετοχή του γενικού πληθυσμού στις δράσεις της.

Μαρία Ι.Δάγλα

Καθηγήτρια Εφαρμογών

Τμήμα Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.