Έγκριση υπό όρους για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Καρδαμύλη

Έγκριση υπό όρους για την ανάπλαση των πεζοδρομίων στην Καρδαμύλη

Τη μελέτη ανάπλασης των πεζοδρομίων στην Καρδαμύλη ενέκρινε υπό όρους το υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου. Ο δε Δήμος Δυτικής Μάνης πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πολιτισμού και να υποβάλει διορθωμένα τα σχέδιά του. Να υποβάλει σχέδιο λεπτομερειών που θα περιγράφει με σαφήνεια τις διαστάσεις, το υλικό και την απόχρωση των στοιχείων επίστρωσης, τα οποία δε θα είναι ακανονίστου σχήματος αλλά ορθογωνικά, σύμφωνα με την υπηρεσία του υπουργείου. Επίσης, όταν θα αποφασισθεί η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι κ.λπ.), να υποβληθεί σχετική μελέτη στην εν λόγω υπηρεσία για έγκριση.

 Διεύρυνση

Αρχικά, η υπηρεσία του υπουργείου ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα της διεύρυνσης του έργου, ώστε να συμπεριληφθεί η ολοκληρωμένη εφαρμογή της υπόγειας υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό (οδεύσεις εγκατάστασης), η υπέργεια εγκατάσταση (επίστυλα ή άλλου τύπου φωτιστικά στοιχεία) κατάλληλης αισθητικής, καθώς και τυχόν άλλες υποδομές, για να αποφευχθούν μελλοντικές φθορές της νέας δαπεδόστρωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητά να δοθεί στην έντεχνη υλοποίηση του έργου, ώστε να αναδεικνύεται το ύφος και ο χαρακτήρας της περιοχής.

Στις περιοχές της συναρμογής της νέας δαπεδόστρωσης των πεζοδρομίων με τα αντίστοιχα υφιστάμενα δάπεδα η υπηρεσία ζητά να διαμορφωθούν ειδικές ζώνες συρραφής από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, ενδεικτικού προτεινόμενου πλάτους 20 εκ., έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων της ανάπλασης.

 Όροι

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή ζητά να δοθεί στις περιμετρικές απολήξεις της νέας δαπεδόστρωσης, εκεί όπου θα εφάπτεται με τα κτήρια και τις λοιπές υπάρχουσες κατασκευές. Στις περιοχές αυτές να εφαρμοστεί ειδική ζώνη συναρμογής με ορθογωνικές λιθόπλακες κυμαινόμενου μήκους και σε γραμμική διάταξη, με ενδεικτικό προτεινόμενο πλάτος 20-30 εκ.

Σε κάθε δε περίπτωση εντοπισμού ή ευρέσεως αρχαίων κατά την υλοποίηση του έργου, οι εργασίες θα διακοπούν άμεσα και ο Δήμος Δυτικής Μάνης υποχρεούται να ενημερώσει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ερευνητικές εργασίες, από το αποτέλεσμα των οποίων θα κριθεί και η πορεία του έργου.

Τέλος, κατά την υλοποίηση του έργου πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια, την προστασία έναντι πρόκλησης βλαβών στα υφιστάμενα κτίσματα, καθώς και για τη διατήρηση της καθαριότητας της περιοχής, με την έγκαιρη απομάκρυνση των προς απόρριψη προϊόντων καθαιρέσεων, δομικών και λοιπών υλικών.

  Πηγή: ΘΑΡΡΟΣ News.gr - Βίκυ Βετουλάκη 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.