Σπήλαια

Τα σπήλαια του Διρού Βλυχάδα

Απόσπασμα από το βιβλίο της Ευαγγελίας Κ. Καπετανάκου που εκδόθηκε το 1909