Κρέας και προϊόντα

Από το χοιρινό που σφάζεται συνήθως τον Δεκέμβριο, παρασκευάζονται τα σύγκλινα. Κόβονται σε μεγάλες λωρίδες και αφού στραγγίσουν καλά, χαράζονται, αλατίζονται και τοποθετούνται σε σκάφη, όπου μένουν για 2 ημέρες σκεπασμένα με μία σανίδα και ένα μεγάλο βάρος.