Κοινωνικό Παντοπωλείο στη Μονεμβασιά

Κοινωνικό Παντοπωλείο στη Μονεμβασιά

Στο πλαίσιο υλοποίησης της κοινωνικής του πολιτικής, ο Δήμος Μονεμβασίας, ανακοινώνει ότι θα χορηγήσει κουπόνια αγορών, τα οποία θα εξαργυρώνονται με τυποποιημένα τρόφιμα,(συμπεριλαμβανομένων νωπών και κατεψυγμένων ειδών),  είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφανάπτυξης στις συνεργαζόμενες για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις.

Η χορήγηση κουπονιών αγορών θα αφορά σε: α) οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς οικογένειες και β) σε οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς οικογένειες των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή

Δικαιούχοι: 1.Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου Μονεμβασίας, 2. ομογενείς κάτοικοι του Δήμου, 3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής

Κριτήρια ένταξης: Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, η  συμμετοχή ή όχι σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής: 1. ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, 2. προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο ή τέκνα), 3. άτομα με αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω) εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι μισθώνουν πρώτη κατοικία (χωρίς να έχουν άλλη κατοικία) τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο γραφείο κοινωνικής πολιτικής του Δ. Μονεμβασίας με τα εξής (κατά περίπτωση) δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα), 3) φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορ. έτους 2016 (εισοδήματα 2016), 4) φωτοτυπία Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεος/η σε δήλωση Ε9, 5) πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ, 6) πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, 7) μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που καταβάλλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας, 9) άδεια παραμονής,

Οι οικογένειες με μέλος φοιτητή καταθέτουν επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση σπουδών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας και στις προβλεπόμενες κάθε φορά ημερομηνίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικά τα ανάλογης αξίας κουπόνια αγορών.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής κατά την περίοδο της πρώτης εφαρμογής του προγράμματος είναι έως και την Τετάρτη 25/10/2017.

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.