Η αδυναμία μας να παράγουμε ενέργεια από τα κύματα

 
 
 
 
 
 
 
 
Δυσκολίες και προοπτικές
 
Παρά την εξαιρετική ευρηματικότητα και το μεγάλο αριθμό των εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων, είναι γεγονός ότι σε σύγκριση με άλλες ΑΠΕ, παρατηρείται σημαντική χρονική υστέρηση στην ανάπτυξη και εγκατάσταση των εφαρμογών κυματικής ενέργειας σε βιομηχανική κλίμακα, ώστε νακαταστεί δυνατή η προώθηση και διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.
Βασικές αιτίες που οι διαθέσιμες τεχνολογίες δεν έχουν φτάσει ακόμα σε εμπορικά ώριμη μορφή είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι εξής:
• οι σκληρές και αφιλόξενες συνθήκες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που συχνά επιβάλλουν πολύ μεγάλες φορτίσεις, εμποδίζοντας τη σωστή και αποδοτική λειτουργία και, σε ακραίες άλλα όχι απίθανες περιπτώσεις, απειλώντας την ίδια την ακεραιότητα των κατασκευών.
• η μεγάλη χωρική διασπορά του κυματικού δυναμικού και η σημαντική του μείωση κοντά στις ακτές, με αποτέλεσμα την ανάγκη ανάπτυξης ενός εκτεταμένου μεταφορικού και αποθηκευτικού δικτύου για τη διασύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης.
• η τυχαία φύση των κυματισμών ως προς τη διεύθυνση, το ύψος και τη συχνότητα και η εκθετική μείωση της ενέργειάς τους με το βάθος, που ελαττώνουν την απόδοση σε ωφέλιμο έργο.
 
Οι δυσκολίες αυτές δεν έχουν πάντως αποθαρρύνει το επιχειρηματικό, επενδυτικό και πολιτικό ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, η οποία σύμφωνα με μελέτες είναι απόλυτα εφικτό σε πρώτη φάση να καλύψει το 0,3% της ζήτησης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη μέχρι το 2020, με προοπτική η συνεισφορά της να ανέλθει σταδιακά στο 15% μέχρι το 2050.
Πράγματι, αρκετές διατάξεις έχουν πλέον περάσει από το αρχικό πειραματικό στάδιο ανάπτυξης υπό κλίμακα στην τελική φάση επίδειξης, κατά την οποία εγκαθίστανται ως βιομηχανικά πρωτότυπα πλήρους κλίμακας σε ειδικά πεδία δοκιμών. 
Στην Ευρώπη αρκετά τέτοια κέντρα έχουν αναπτυχθεί κατά την τελευταία 5ετία σε παράκτιες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και του Ατλαντικού, όπως το Bimep Biscay Marine Energy Platform) στο Βισκαϊκό Κόλπο, το SEMREV στις ακτές της Βρετάνης και το EMEC (European Maritime Energy Center) στο βορειοανατολικό άκρο της Σκωτίας, που λειτουργεί από το 2003 και αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως πεδίο δοκιμών του είδους του.
 
 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 
Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες για την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας θεωρούνται σε γενικές γραμμές περιβαλλοντικά φιλικές, δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση η πρόβλεψη και εκτίμηση όλων των πιθανών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε βιομηχανική κλίμακα. Η χωροθέτηση των μελλοντικών πάρκων κυματικής ενέργειας πρέπει να σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών να είναι συμβατή με τις λοιπές χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, ιδίως του παράκτιου, και συγχρόνως να περιοριστούν στον ελάχιστο βαθμό οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Δεδομένου ότι πρόκειται για νέες τεχνολογίες, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ακόμα ελάχιστα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις αναλυτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με κριτήρια εξειδικευμένα κατά περίπτωση,αφού οι πιθανές επιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και είδη ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και μέγεθος της μονάδας και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
• Τροποποίηση των θαλάσσιων ρευμάτων 
• Καταστροφή ενδιαιτημάτων, ιδίως στη φάση κατασκευής, και επιδράσεις στα βενθικά οικοσυστήματα
• Κίνδυνο συγκρούσεων, ιδίως για τις πλωτές δομές
• Ηχορύπανση, κυρίως κατά την κατασκευή και δευτερευόντως κατά την λειτουργία
• Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τόσο από τις ίδιες τις μηχανές όσο και από τα υποβρύχια καλώδια, που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά οργανισμούς ευαίσθητους στα ηλεκτρικά φορτία όπως θαλάσσια θηλαστικά, χελώνες και ορισμένα είδη ψαριών.
 
 
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για την κυματική ενέργεια
 
Η πρώτη ευρεσιτεχνία για την παραγωγή ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα
καταχωρήθηκε το 1799 στο Παρίσι, στο όνομα του Γάλλου μηχανικού Pierre Girard και του γιου του. Δεν κατασκευάστηκε ποτέ.
 Το επιφανειακό κυματικό δυναμικό (ροή ενέργειας) είναι κατά μέσο όρο 5 φορές
πυκνότερο από το αιολικό δυναμικό στα 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
και 10 με 30 φορές πυκνότερο σε σχέση με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία.
 Η προβλεπόμενη μέχρι τα 2020 ανάπτυξη της κυματικής ενέργειας στο επίπεδο των 3,6 GW εγκατεστημένης ισχύος,
που αντιστοιχεί στο 0,3% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 40.000 νέες θέσεις εργασίας.
 Αυτή τη στιγμή μόνο 5 ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν πιλοτικές μονάδες κυματικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 250 MW,
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 60
προγράμματα ανάπτυξης και δοκιμής σχετικής τεχνολογίας, κάποια εκ των οποίων και στην Ελλάδα.
 Για κάθε MWh ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από την ενέργεια των κυμάτων
εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 136 ΜΤ (μεγατόνοι) CO2
 
 
Διαγραμματική απεικόνιση ενός πάρκου κυματικής
ενέργειας με μηχανές Pelamis
 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.