Δήμος Μονεμβασίας: Θέσεις εργασίας για τον Οκτώβριο

Δήμος Μονεμβασίας: Θέσεις εργασίας για τον Οκτώβριο

 

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη Εργατών Γενικών Καθηκόντων έως 10 ατόμων για τον μήνα Οκτώβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. Ειδικότερα, πρόκειται για την απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια κατ άτομο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες. Μάλιστα, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, καθώς χρειάζεται οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας, στην υπάλληλο κα Παναγιώτα Κολλιάκου, έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017.

 

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.