Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Σημαντικές αλλαγές έχουν υλοποιηθεί -ή επίκεινται- στη λειτουργία του Νοσοκομείου Σπάρτης. Συγκεκριμένα, μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρειών, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες και να «επιβραβευτούν» οι συνεπείς που φροντίζουν να κλείσουν ραντεβού μέσω του συστήματος. Επίσης, στελεχώνεται  το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, καθώς το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε τέσσερις θέσεις ιατρών, ενώ πλέον οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα επεμβάσεων μέσω ενός σύγχρονου συστήματος λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Επιπρόσθετα, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στα δημόσια ιδρύματα, προβαίνει σε ανάρτηση κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας στον ιστότοπο της υπηρεσίας και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ώστε να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης, της δημοσίευσης και της διαφάνειας για πάσης φύσεως προμήθειες. Τέλος, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας εμφανίζει συνέπεια ως προς τις πάσης φύσεως πληρωμές προς τους προμηθευτές του ιδρύματος.

Σύμφωνα με το διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Σωτήρη Μπότσιο, «το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας προσπαθεί να συγχρονίσει τον βηματισμό του με αυτόν της γενικότερης προσπάθειας, να μπει η χώρα στην μετα-μνημονιακή εποχή, μια εποχή δίκαιης και ισόρροπης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Είναι μια προσπάθεια πολυεπίπεδη, στην οποία εμπλέκονται ή οφείλουν να εμπλακούν, όχι μόνο οι θεσμικά υπεύθυνοι, αλλά και σύσσωμη η κοινωνία, αφού αποτελεί τον τελικό αποδέκτη όλων όσων γίνονται ή σχεδιάζονται να γίνουν. Οι τρόποι αυτής της… ενεργού εμπλοκής είναι πολλοί και μπορούν να βρεθούν και ακόμη περισσότεροι, αρκεί οι πολίτες να ενστερνισθούν την αντίληψη, πως το Σύστημα Υγείας και οι δομές του αποτελούν δική τους κατάκτηση και σαν τέτοια, οφείλουν να την προστατεύουν και να την υπερασπίζονται».

Αναλυτικά οι αλλαγές:

- Με τον καινούργιο χρόνο, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Όπως εξηγεί ο κ. Μπότσιος «με δεδομένη πλέον τη σύσταση (και πετυχημένη όπως δείχνουν τα στοιχεία) Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Σπάρτη (Γερουλάκειο), στελεχωμένης με ιατρικό και λοιπό προσωπικό που θα προκύψει από τις προκηρύξεις των θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, αποσυμφορίζεται πλέον το νοσοκομείο, έτσι ώστε να επικεντρωθεί περισσότερο σ’ αυτό που είναι ο προορισμός του: Την παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή τη νοσηλεία  ασθενών. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων στη Νοσ. Μον. Σπάρτης θα περιοριστεί σ’ εκείνες τις ειδικότητες που δεν θα καλύπτονται από την Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Εκσυγχρονίζεται από τον καινούργιο χρόνο το σύστημα των ραντεβού, με τη χρήση πενταψήφιου αριθμού τηλεφωνικής κλήσης, διευρύνοντας κατά πολύ τις ώρες κλήσης. Οριοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας των εξωτερικών τακτικών ιατρείων, με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού. «Οι πολύπλευρες διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες φυσικά και είναι αποδεκτές, δεν μπορούν όμως να λειτουργούν σε βάρος των πολλών και συνεπών πολιτών που κλείνουν ραντεβού μέσω του συστήματος» σημειώνει ο κ. Μπότσιος και προσθέτει:

«Είναι φανερό πως θα διανύσουμε μια μικρή περίοδο προσαρμογής όλων μας στο νέο σύστημα, με ότι αυτό σημαίνει. Με ευελιξία όμως και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία μιας δευτεροβάθμιας μονάδας Υγείας, αλλά κυρίως την καλή προαίρεση, αυτός ο χρόνος θα είναι σύντομος».

-  Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε για τη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης τέσσερις θέσεις γιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, πέραν του οργανισμού, στο πλαίσιο της συγκρότησης αυτόνομων τμημάτων επειγόντων στα νοσοκομεία της χώρας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του επείγοντος περιστατικού από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε άλλη εσωτερική δραστηριότητα. «Κύριο μέλημα της διοίκησης αυτή την περίοδο είναι η εξασφάλιση χώρων αξιοπρεπούς υποδοχής του επείγοντος. «Πιστεύουμε πως με την αρωγή της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, θα το πετύχουμε» επισημαίνει ο διοικητής του Νοσοκομείου Σπάρτης.

-  Η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης διαθέτει πλέον, με την ευγενική χορηγία του Κοιν. Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», σύγχρονο σύστημα λαπαροσκοπικής χειρουργικής, το οποίο στα χέρια άξιων χειρουργών του, αντιμετωπίζει λαπαροσκοπικά - με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεθόδου, όπως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, μείωση χρόνου νοσηλείας - κοιλιοκήλες, ομφαλοκήλες, βουβωνοκήλες.  Όπως αναφέρει ο κ. Μπότσιος «σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες διαφημίζονται ως συγκριτικό πλεονέκτημα από μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, εφαρμόζονται πλέον στα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, στη Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση των ασθενών».

-  Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στα δημόσια ιδρύματα, προκειμένου να αναδείξει προμηθευτές εφαρμόζοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της δημοσίευσης και της διαφάνειας για πάσης φύσεως προμήθειες, προβαίνει σε ανάρτηση κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας στον ιστότοπο της υπηρεσίας (http://www.hosplak.gr) και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) όπου απαιτείται. Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ από το Γραφείο Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης διενεργήθηκαν 43 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί έως σήμερα, στους οποίους αναπτύχθηκε ανταγωνισμός με τη συμμετοχή 134 οικονομικών φορέων (προμηθευτών). Η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική για διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ και όπως διευκρινίζει ο κ. Μπότσιος, «το Νοσοκομείο μας το εφαρμόζει ακόμη και σε διαγωνισμούς χαμηλότερου ύψους, προκειμένου να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διαφάνεια» και συμπληρώνει:

«Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να απευθυνθούμε προς τους τοπικούς παραγωγούς και συλλογικότητες του πρωτογενούς τομέα, ζητώντας τη συμμετοχή τους στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Νοσοκομείου, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, την ποιοτικότερη κάλυψη του Νοσοκομείου με αγροδιατροφικά προϊόντα, την εξάλειψη των μεσαζόντων».

-  Συνέπεια ως προς τις πληρωμές των προμηθευτών. «Είναι μύθος ότι τα Νοσοκομεία αργούν να πληρώσουν ή ενδεχομένως και δεν πληρώνουν τους προμηθευτές τους» λέει ο κ. Μπότσιος και τονίζει: «Το χρονικό περιθώριο που ορίζεται πλέον εκ του Νόμου, είναι αυτό των 90 ημερών κι εμείς ως Νοσοκομείο, είμαστε συνεπέστατοι στις υποχρεώσεις μας προς τρίτους, αφού μειώσαμε τις υπάρχουσες από παλιά ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 50%. Στις 10/11 εγκρίθηκε ο ισολογισμός του Γεν. Νοσοκ. Λακωνίας, για το έτος  2016, με πλεόνασμα 11.696,41 ευρώ σε σχέση με το 2015 που υπήρχε έλλειμμα 2.402.722,04 ευρώ! Αυτό το μικρό θαύμα, οφείλεται στη αυξημένη και σταθερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, στην εξόφληση μέρους των οφειλών του ΕΟΠΥΥ, στην υποδειγματική λειτουργία των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας».

Καταλήγοντας, ο διοικητής του Νοσοκομείου Σπάρτης υπογραμμίζει τα εξής: «Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό, πως οι πολίτες της Λακωνίας έχουν λόγους να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά για το νοσοκομείο τους, να ελπίζουν πως το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα, να διαπιστώνουν πως το ΕΣΥ εκσυγχρονίζεται, πως στο χέρι όλων μας είναι να μπούμε ως κοινωνία στην νέα εποχή με ελπίδα, στόχους και όραμα».

Πηγή: Lakonikos.gr

Προσθήκη νέου σχολίου

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.