Παράδοση

  Απόκριες   Απόκριες. Η λέξη προέρχεται από την απαγόρευση της κρεωφαγίας [πρόθεση από με αρνητική έννοια + κρέας. Πρβλ. και το Carne Valle = κρέας έχε γεια].  

  Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιο Πάσχα στη Μάνη του Μιχάλη Ιωάν. Κουρεβέση  

  Το παραδοσιακό τραπέζι του Πάσχα σε διάφορες χώρες του κόσμου  

Σελίδες